Inwentaryzacje

Inwentaryzacja budowlana to odwzorowanie stanu istniejącego budynku. Podstawą do wykonania inwentaryzacji są dokładne pomiary całego budynku oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.
Opracowujemy inwentaryzacje budowlane wszystkich rodzajów budynków,
w tym: mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych, wielorodzinnych i gospodarczych. Inwentaryzacje wykonuje się dla potrzeb: projektów rozbudowy, zmiany funkcji użytkowania, weryfikacji powierzchni pomieszczeń, ustanowienia odrębności lokalu lub w przypadku konieczności odtworzenia utraconej dokumentacji.
 
Dodatkowo istniej możliwość wykonania ekspertyzy technicznej.