Rzeczoznawca budowlany

            Zakres rzeczoznawstwa budowlanego

  • ekspertyzy techniczne wraz z analizą możliwości zabudowy działki inwestycyjnej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu lub warunków zabudowy.
  • ekspertyzy techniczne dotyczące projektów budowlanych i wykonawczych w sprawach spornych w relacji Inwestor – Wykonawca/Projektant, na podstawie oględzin istniejącego obiektu i dostępnej dokumentacji projektowej,
  • ekspertyzy techniczne związane z nadzorem i realizacją procesu inwestycyjnego od rozpoczęcia budowy, aż do jej zakończenia.
  • ekspertyzy techniczne dotyczące zmian wymagań określonych w ustawie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,