Świadectwa energetyczne i inne

            Pracownia wykonuje również

  • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynków lub lokali. Świadectwa są niezbędne do oddania obiektu lub lokalu do użytkowania lub przy sprzedaży zrealizowanego budynku. Wystawione świadectwa zachowają ważność przez 10 lat. Wcześniejsze odnowienie będzie konieczne, jeżeli przeprowadzone zostaną roboty budowlano-instalacyjne mające wpływ na zmianę charakterystyki energetycznej budynku.
  • Projektowane charakterystyki energetyczne projektowanych obiektów, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Analizy nasłonecznienia lub zacieniania projektowanych obiektów w stosunku do istniejących budynków, tzw. linijka słońca.